Warp factor 9, mr. Sulu

Enligt Einsteins speciella relativitetsteori så är ljusets hastighet den högsta teoretiska hastighet något kan röra sig i. Det är då något som allvarligt begränsar möjligheten att resa till andra solsystem, även om en mängd olika mer eller mindre fantastiska hypoteser lagts fram som lösning på ”problemet”. Maskhål är då ett populärt sådant, men då vi tyvärr har en brist på stargates på jorden, och om det ens skulle fungera är tveksamt. Men det kanske finns en lösning: warp. Det är något som de flesta kanske förknippar med Star Trek och science fiction, och tror att det enbart rör sig om fantasi. Men det finns en del som pekar på att det faktiskt inte är så, och faktum är att NASA håller på att studera det hela, även om det fortfarande är en bit kvar innan det är mer än en hypotes.

Det hela är tänkt att fungera på så sätt att man ”warpar” rum-tiden framför och bakom ett objekt. Bakom objektet (= rymdskeppet) expanderas rum-tiden, framför trycks den ihop. På så sätt kommer objektet att röra sig framåt, samtidigt som det står stilla i relativistisk mening. Ljusets hastighet begränsar hastighet inom en given referensram, och med en warp-drive så hålls denna konstant. Objektet rör sig framåt, mycket snabbt, samtidigt som det i relativistisk mening står stilla.

Detta är än så länge mycket teoretiskt, men där de ursprungliga beräkningarna antydde att den energi som skulle krävas var enorm och i praktiken omöjlig att uppnå – många gånger mer än vad som produceras på hela jorden – så har nya beräkningar visat att det kanske inte krävs så värst mycket energi ändå. Det möjliggör, i teorin, resor till andra solsystem på bara ett par veckor eller månader.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *