Omvänd polsk notation

Det finns många sätt att räkna på, varav några är bättre än andra, och där omvänd polsk notation är det absolut bästa. Det är ett sätt att ställa upp beräkningar på som vid en första anblick kan se väldigt komplicerat ut. Det är fel, och omvänd polsk notation är i stället väldigt elegant. Omvänd polsk notation är också vanligt inom programmering, antingen direkt i och med att programmeringsspråket använder sig av det, eller indirekt genom att det är så kompilering av programkod tolkar de matematiska uttrycken. Omvänd polsk notation fungerar så att de matematiska operanderna kommer efter de tal de ska tillämpas på. Detta innebär att man kan skriva matematiska uttryck som normalt kräver parenteser utan parenteser. Omvänd polsk notation är vanligt på mer avancerade miniräknare.

Exempel:
En beräkning som normalt ställs upp:
A + B
Ställs med omvänd polsk notation upp:
AB +
Så långt inga större problem. Men om vi gör det lite mer avancerat, med en beräkning som kräver parenteser:
(A + B) * C
Så blir det lite krångligare:
CAB +*
Där utförs först plus-operationen på de två föregående variablerna (A och B), och sedan multiplikations-operationen på resultatet av dessa med C. Om parentesen i stället är placerad så här:
A + (B * C)
Så ställs beräkningen med omvänd polsk notation upp på det här viset:
ABC *+
Först multipliceras B och C, och sedan utförs plus-operationen på resultatet av detta med A.

Detta kan som sagt verka onödigt krångligt till att börja med, men när man lärt sig hur omvänd polsk notation fungerar, så inser man snabbt att det är överlägset andra sätt att ställa upp beräkningar på.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *