Esoteriska programmeringsspråk

Esoteriska programmeringsspråk är språk som är skapade med syfte att vara så konstiga och svårbegripliga som möjligt. Det gör att de väldigt sällan eller aldrig används till att skapa seriösa program med. Men det innebär inte att de är värdelösa. Dels fungerar de som intellektuell stimulation, och dels kan de, faktiskt, ha idéer och koncept som visar sig användbara ”på riktigt”.

Ett av de mest kända esoteriska programmeringsspråken är brainfuck. Det skapades 1993, och har endast åtta kommandon, och inga variabler. Ändå är det turingkomplett,vilket innebär att, givet tillräckligt med minne, kan det utföra alla tänkbara beräkningar. De kommandon som finns i brainfuck är > < + - . , [ och ]. Deras funktion är, i tur och ordning, att öka respektive minska datapekaren ett steg, att öka respektive minska innehållet i den cell datapekaren pekar på med 1, att outputta innehållet i cellen som datapekaren pekar på, att acceptera en bytes inmatning, medan [ och ] används för enkla hopp, beroende på innehållet i cellen som datapekaren pekar på. Program i brainfuck är som torde framgå extremt svårlästa. Det svåraste av alla esoteriska programmeringsspråk anses allmänt vara Mabolge. Det skapades 1998, med målsättning att var omöjligt att skriva användbara program i. Det tog två år innan någon lyckades skriva ett fungerande program i Mabolge. Att en av instruktionerna heter ”crazy” säger kanske lite om hur komplicerat Mabolge är. Trots det lyckades japanen Hisashi Iizawa 2005 skapa ett program som skriver ut den fullständiga texten av ”99 Bottles of Beer”, genom att använda sig av fungerande loopar – något de flesta trodde omöjligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *