Monthly Archives: december 2013

Kvantdatorer

Kvantdatorer är något som det ofta talas om, men som få vet vad det egentligen är – eller är tänkt att vara, då de än så länge inte helt och hållet existerar i sinnevärlden. Det brukar sägas att de kommer att öka beräkningskapaciteten många gånger om, och göra det möjligt att knäcka de mest avancerade krypteringar, sådana som normalt skulle kräva längre tid än universums beräknade livslängd. Men hur är egentligen kvantdatorer tänkta att fungera? Handlar det om katter som är både levande och döda tills man trycker på ”enter”?

På sätt och vis gör det det, även om det inte är nödvändigt att riskera livet på någon Felis catus. I en klassisk dator så är varje bit antingen en nolla eller etta; en kvantdator däremot använder sig av qubits, som kan vara bådadera samtidigt. Det gör att en kvantdator, på sätt och vis, kan lagra betydligt mer information, och därmed utföra extremt mycket mer komplexa beräkningar, än en klassisk dator. Detta är dock att förenkla det hela betydligt, och man måste hålla i åtanke att kvantfysik handlar om sannolikheter; det vill säga sannolikheten att en qubit är antingen 0 eller 1.

Vad detta betyder i praktiken är att en kvantdator som ska lösa ett problem inte nödvändigtvis kommer fram till rätt svar; det hela handlar om sannolikheter. Det finns då olika sätt att komma runt detta problem på, men som borde framgå innebär det att konstruktion, programmering och användande av kvantdatorer är extremt komplicerat; det handlar om att definiera bästa möjliga lösning. Trots alla dessa svårigheter, så är den potential kvantdatorer uppvisar i det närmaste oöverskådlig.